Werkgroep Inclusie Beleid (WIB)

Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van alle mensen.
De WIB beoordeelt onafhankelijk de toegankelijkheid van locaties in Nissewaard volgens de diverse richtlijnen.
De te beoordelen locaties zijn openbare gebouwen, de openbare ruimte en wegen en verkeersinrichting.

De WIB doet dit voor verschillende doelgroepen zoals gebruikers van scootmobielen, rolstoelen maar ook de looplijnen voor mensen met slecht zicht. Eigenlijk voor alle inwoners want ook kinderwagens e.d. hebben voordeel.

De beoordeling wordt gedaan aan de hand van bouwtekeningen, foto’s en door ter plaatse te gaan kijken en te meten. Alle opmerkingen worden meegenomen in een advies voor de gemeente. Dit advies wordt niet altijd geheel overgenomen maar de WIB merkt dat de gemeente steeds meer met de adviezen doet. 

Voorbeeld van een door de WIB gedaan project zijn de schouwingen van een aantal stembureaus tijdens de verkiezingen van dit jaar. Bij de eerste verkiezing in 2023 waren erg veel tekortkomingen, deze zijn met de gemeente gedeeld. Omdat het belang erg groot was, is er een adviesbureau ingeschakeld dat een rapport heeft geschreven, dit rapport is weer besproken met de WIB.

Omdat er onverwachts Tweede Kamer verkiezingen kwamen kon niet alles worden uitgevoerd voor deze datum. Wel heeft de WIB gezien dat er verbeteringen waren bij de schouw van de verkiezingen op 22 november 2023.

Het doel is te komen tot een zo goed mogelijke toegankelijkheid van onze leefomgeving in de gemeente Nissewaard.

De WIB leden, praktische mensen die het leuk vinden openbare gebouwen, het centrum en de openbare leefruimte te beoordelen op toegankelijkheid. De tijd die dit kost is afhankelijk van de projecten, maar gemiddeld 8 uur per maand.
WIB leden hoeven niet deel te nemen aan de vergaderingen van de ASD raad.

Wie zitten er in de Werkgroep Inclusie Beleid?

Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende personen:

 • Ton Braam

 • Beryl Hunsel
 • Bert Koopman

 • Guido Verbanck

 • Gré Wiechman.

Profiel van een lid van de Werkgroep Inclusie Beleid

Algemeen:

 • Geen lid van het college van B&W of de gemeenteraad van Nissewaard;
 • Onafhankelijk van deze gemeenten en zorgaanbieders/ketenpartners van deze gemeente;
 • Woonachtig zijn in de gemeente Nissewaard;
 • Gemiddeld 4 uur per week beschikbaar voor WIB-activiteiten;
 • In kantooruren kunnen overleggen dan wel activiteiten uitvoeren.

 Betrokkenheid:

 • Brede belangstelling, met name voor maatschappelijke vraagstukken die voor kwetsbare groepen burgers van belang zijn;
 • Gevoel voor de problemen die mensen met beperkingen tegenkomen;
 • Bereidheid om zich te verdiepen in en op de hoogte willen zijn van toegankelijkheidscriteria;
 • Affiniteit hebben met de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.

 Vaardigheden

 • Bereid en in staat over eigen (doelgroep) belang heen te kijken en mee te denken over. het grotere geheel van de maatschappelijke ondersteuning;
 • Goed kunnen luisteren en interpreteren;
 • Duidelijk en effectief kunnen overleggen en communiceren;
 • Digitaal vaardig zijn (vertrouwd met e-mail voorzieningen en tablet/PC/laptop);
 • Duidelijk mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren (aan de Adviesraad Sociaal Domein);
 • Om kunnen gaan met tegengestelde belangen;
 • In teamverband oplossingsgericht te kunnen werken.

 Specifieke kennis, ervaring  en interesse

 • Civieltechnische tekeningen kunnen lezen dan wel bereid zijn zich daarin te verdiepen;
 • Inzicht in ergonomie.

Interesse?

Wij zoeken regelmatig nieuwe leden voor de Werkgroep Inclusie Beleid.  Denkt u een waardevolle bijdrage te kunnen leveren dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard © 2024

Webdesign CreatieCentrale © 2024