Adviezen

Hieronder vindt u onze adviezen.

2023

Resultaten schouwing toegankelijkheid stembureaus Gemeente Nissewaard

Bij de verkiezingen op 22 november 2023 heeft de Werkgroep Inclusie Beleid (WIB) vele stembureaus in Nissewaard onderzocht op toegankelijkheid. De bevindingen bij de schouwing van de stembureaus leiden tot de genoemde adviezen.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente Nissewaard heeft voor 2024-2027 een nieuwe regiovisie huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is verzocht om advies uit te brengen over ‘de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling'. 

Beleidsplan Beschermd thuis in Nissewaard

De gemeente Nissewaard heeft de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) verzocht om advies uit te brengen over: het beleidsplan ‘Beschermd Thuis in Nissewaard’.

Beleidsregels en Nadere regels Sociaal domein 2023

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is verzocht om advies uit te brengen over de volgende onderwerpen:

  • de nadere regels maatschappelijke ondersteuning Nissewaard 2023;
  • de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Nissewaard 2023;
  • de nadere regels jeugd Nissewaard 2023;
  • de beleidsregels jeugd Nissewaard 2023.

Verordeningen Sociaal domein 2023

De gemeente Nissewaard heeft de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) verzocht om advies uit te brengen over de volgende onderwerpen: 

  • het splitsen van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nissewaard in drie separate 
    verordeningen; 
  • de verordening Jeugdhulp gemeente Nissewaard 2023; 
  • de verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Nissewaard 2023; 
  • de verordening Participatiewet Nissewaard 2023.

Toegankelijkheid stembureaus Gemeente Nissewaard

Bij de verkiezingen op 15 maart 2023 heeft de Werkgroep Inclusie Beleid (WIB) zes stembureaus 
in Nissewaard onderzocht op toegankelijkheid. 

Aanbesteding Gemeentepolis 2024 aanbevelingen

Aan de Adviesraad is gevraagd advies uit te brengen over de gunning van de gemeentepolis vanaf 2024. 

2022

Ontwikkelagenda sociaal domein 2022-2026 

De Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard heeft kennis genomen van de Ontwikkelagenda sociaal 
domein 2022-2026 en op onderdelen heeft de Adviesraad kanttekeningen en adviezen.

Integraal Beleidskader Sociaal Domein Nissewaard 2022

Eind 2021 is het concept document: “Integraal Beleidskader Sociaal Domein Nissewaard” ter advisering 
voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard. Hierover heeft de Adviesraad een advies uitgebracht over het voorgenomen beleid. Olangs is een nieuw concept document met het beleidskader voorgelegd aan de Adviesraad, waarin de punten uit het eerdere advies zijn verwerkt. Op onderdelen van dit concept heeft de Adviesraad aantekeningen en adviezen

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard © 2024

Webdesign CreatieCentrale © 2024