Secretaris Nico Jaspers

Ik ben geboren in 1953, woon in Spijkenisse, ben gehuwd en vader van twee zoons. Inmiddels ben ik gepensioneerd na 48 jaar werkzaam geweest te zijn in het sociaal domein bij de Gemeente Rotterdam.

Mijn betrokkenheid bij de zorg, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare personen is vooral ontstaan op het moment dat mijn meervoudig gehandicapte zoon daarvan afhankelijk werd, al weer ruim 30 jaar geleden.

Ik heb sindsdien zitting gehad in diverse belangen­behartigende-, toezicht­houdende- en besturende-organen in de zorg, het onderwijs en organisaties die (sport)activiteiten aanbieden voor (verstandelijk) beperkten.

Ik vind het een uitdaging om enerzijds gezamenlijk een breed gedragen visie te ontwikkelen op de totale dienstverlening door de gemeente ten aanzien van de zorg, ondersteuning en begeleiding van inwoners die daar afhankelijk van zijn, en anderzijds mee te denken over concrete en praktische invulling van de dienstverlening op deze terreinen naar aanleiding van de behoefte van de inwoners(-groepen).

De motivatie om toe te treden tot de Adviesraad is het gevolg van mijn brede maatschappelijke belangstelling voor en betrokkenheid bij de onderwerpen zorg, onderwijs en sociale zekerheid, mijn interesse in de ontwikkelingen op deze terreinen, alsmede het behartigen van de belangen van kwetsbare inwoners van de gemeente waarin ik woon.

 

Naar de inhoud springen