Leni Man in ’t Veld

Ik ben Leni Man in ’t Veld, geboren 27 mei 1946 in Biert gem. Geervliet. Heb 32 jaar in Oudenhoorn gewoond waar ik nog steeds vrijwilligerswerk doe. In het najaar van 2020 verzorg ik 40 jaar de Ouderen soos en ben bestuurslid van het dorpshuis de Nieuwe Meent.

Nu woon ik alweer 20 jaar in Zuidland en in woonzorg centrum Bernissesteyn ben ik coördinator van het winkeltje. Voor het SBO verzorg ik de open tafel in Oudenhoorn. En bij woonstichting de Zes Kernen ben ik bestuurslid van de huurdersvereniging. De overige tijd is voor de kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Ga naar de inhoud