Nieuws

Grootnissewaard plaatste het volgende artikel op 20 maart 2024

Artikel over nieuwe website ASD in Groot Nissewaard

Adviesraad Sociaal Domein lanceert nieuwe website

Voorzitter Annemarie Koopman onthulde deze voor belangstellenden in de burgerzaal van het stadhuis.

De Adviesraad Sociaal Domein komt op voor de belangen van alle inwoners van Nissewaard met betrekking tot zaken binnen het sociaal domein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inclusiviteit en toegankelijkheid voor mensen met een beperking, met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de jeugdwet of de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en bestaat in zijn huidige vorm sinds 2019.

Voor een inclusieve samenleving is het belangrijk dat inwoners kunnen meedoen in de maatschappij. De ASD zet zich in, om alle mogelijke obstakels die bewoners kunnen tegenkomen bij hun participatie, weg te nemen. Hindernissen kunnen ervoor zorgen dat bepaalde groepen minder de kans krijgen om volwaardig mee te draaien. Dit is jammer, want mee (kunnen) doen in de samenleving is voor iedereen belangrijk voor een stuk zelfstandigheid en eigenwaarde van mensen.

Kijk voor meer informatie over de ASD op www.asd-nissewaard.nl

Link naar het artikel

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard © 2024

Webdesign CreatieCentrale © 2024