Nieuws

LINQ lancering nieuwe website ASD

Artikel LINQ Media over lancering website

Nieuwe website en logo voor ASD Nissewaard

Woensdagochtend lanceerde ASD Nissewaard een vernieuwde website en nieuw logo in het gemeentehuis van Nissewaard.

Sinds 2019 vertegenwoordigt de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard (ASD Nissewaard) een groep betrokken inwoners. Het doel van ASD Nissewaard is helder: opkomen voor de belangen van alle gemeenteleden. Met zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de gemeente, wordt gestreefd naar verbeterde zorg en ondersteuning binnen het Sociaal Domein. Dit omvat alle inspanningen rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd, gebaseerd op relevante wetten.

De essentie van de nieuwe huisstijl wordt samengevat in het motto "Eenheid in Verscheidenheid." Dit benadrukt de waarde van de gemeenschap, gevormd door individuen met diverse achtergronden, ervaringen en perspectieven. Het is juist deze diversiteit die ons versterkt en ons in staat stelt om het gemeentebestuur inclusieve en doeltreffende adviezen te geven.

De nieuwe website is www.asd-nissewaard.nl, waar u meer informatie kan vinden, maar ook het laatste nieuws van de ASD kan bekijken en zelfs voor advies terecht kan.

Link naar het artikel

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard © 2024

Webdesign CreatieCentrale © 2024