Nieuwsbrief februari 2019

Veranderingen in het Sociale Domein

Vanaf 1 januari is er een nieuwe adviesraad die voor de belangen van de burgers van Nissewaard opkomt op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De nieuwe raad behartigt ook de belangen van de burgers van Brielle en Nissewaard op het gebied van de Participatiewet. Dit komt omdat de Gemeente Brielle de Participatiewet sinds 2015 laat uitvoeren door de Gemeente Nissewaard.

De nieuwe adviesraad is een samensmelting van de Wmo adviesraad Nissewaard en de Cliëntenraad SoZaWe Brielle en Nissewaard. De Gemeente Nissewaard heeft tot deze samensmelting besloten omdat de verschillende beleidsterreinen van de Wmo en Participatiewet elkaar steeds meer overlappen.

De nieuwe adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente Nissewaard op het gebied van de Wmo, jeugd, ouderenzorg en schuldhulpverlening. Op het terrein van de Participatiewet wordt deze advisering gedaan aan de Gemeenten Brielle en Nissewaard.

De nieuwe adviesraad heet ASD Nissewaard, wat staat voor Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard. De nieuwe adviesraad heeft binnenkort een website waarop u informatie kunt vinden over het werk van de adviesraad. Op deze website komt informatie hoe u met de adviesraad in contact kunt komen als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft op het gebied van de Wmo, jeugd en ouderenzorg of de Participatiewet.

Nieuwsbrief

Tot het einde van 2018 bracht de Cliëntenraad SoZaWe Brielle en Nissewaard een nieuwsbrief uit voor mensen met een Participatiewet uitkering. Deze nieuwsbrief werd altijd meegestuurd met de uitkeringsspecificaties, maar daar komt nu een einde aan omdat de Gemeente Nissewaard per 1 april stopt met het verstrekken van papieren uitkeringsspecificaties, en is overgeschakeld naar digitale verstrekking van de uitkeringsspecificaties.

Mensen die geen computer bezitten of niet digitaal vaardig zijn kunnen terecht op plein Werk en Inkomen in Nissewaard. Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren dan kunt u hulp krijgen bij Stimos. De adressen en telefoonnummers kunt u verderop in deze nieuwsbrief vinden. Informatie en tips die vroeger in de nieuwsbrief stonden kunt u binnenkort in een online nieuwsbrief vinden, het webadres kunt u binnenkort vinden op de website van de gemeente Nissewaard.

Op de nieuwe website kunt u ook het vergaderschema vinden van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard. De vergaderingen zijn openbaar. We zullen de nieuwe contact informatie publiceren in de laatste nieuwsbrief die eind maart wordt verzonden.

Telefoondienst

De Cliëntenraad SoZaWe Brielle en Nissewaard was altijd telefonisch bereikbaar op maandagochtend, maar ook de telefoondienst is sinds 1 januari 2019 niet meer actief. De telefoondienst zal worden vervangen door een contactformulier op de website.


Komt u zelf niet meer uit alle papieren of weet u niet meer waar u hulp moet zoeken? Bel voor een afspraak naar tel: +31 (0181) 769068. Een team vrijwilligers staat u met raad bij. U vindt Stimos aan de Raadhuislaan 39-A in Spijkenisse.
Op afspraak: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
Inloop: (voor korte vragen): maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.45 uur.

Plein Werk en Inkomen Gemeente Nissewaard

(Ook voor mensen uit Brielle die een Participatiewet uitkering ontvangen)
Het Plein Werk en Inkomen is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Openingstijden

De gemeente Nissewaard werkt alleen op afspraak. De balies van de Stadswinkel zijn geopend van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. U kunt ons op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bellen via telefoonnummer 14 0181, of een WhatsApp-bericht versturen via
06 – 82 50 57 93.

Individuele Minima Toeslag 2019

De Individuele minimatoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge uitgaven voor mensen met een langdurig laag inkomen. Het kan daarbij gaan om aanschaf, vervanging en reparatie van gebruiksgoederen met een duurzaam karakter, zoals een wasmachine of koelkast. Het is een vast bedrag dat u naar eigen inzicht kunt besteden.

De individuele situatie bepaalt de hoogte van de toeslag. Daarbij speelt een aantal factoren een rol, namelijk of er sprake is van werk, een arbeidsplicht of kinderen. De toeslag bestaat uit een Basistoeslag, eventueel verhoogd met een Aanvullende toeslag of Kindtoeslag. U kunt geen Individuele minimatoeslag voor eerdere kalenderjaren aanvragen.

U kunt voor het jaar 2019 de toeslag aanvragen vanaf 1 maart 2019 tot en met 31 december 2019. De aanvraag kunt u doen via de website van de gemeente Nissewaard.

Fietsrepair

Fietsrepair wil 2de hands fietsen gratis ter beschikking stellen aan mensen die het financieel niet breed hebben. Hun doel is namelijk dat elke inwoner van Voorne Putten over een fiets kan beschikken, in het bijzonder kinderen.

Openingstijd: Elke maandag tussen 13.00 uur en 15.30 uur bent u welkom in de werkplaats.

Adres: Brielsestraatweg 3c, 3221 AA Hellevoetsluis. Ingang achter het gebouw via de grote parkeerplaats. U kunt ook bellen om een afspraak te maken, telefoon: 06 203 625 20

Geef een reactie