Participatiewet: bizar om huisgenoot met behoefte niet uit te zonderen

Het is vreemd dat er bij wijziging van de Participatiewet de gedachte ‘even slecht is ook goed’ wordt gehanteerd. In de Participatiewet is rekening gehouden met de familieleden in de tweede graad met een zorg behoefte: zij worden niet als partners gezien. Dat geldt niet voor anderen met een zorgbehoefte waarmee een gezamenlijk huishouden werd gevoerd. Dat verschil is niet verklaarbaar. Door niet meer rekening te houden met de zorgbehoefte van welke huisgenoot dan ook haalt het kabinet het eigen beleid van ‘zorgen voor elkaar’ onderuit. De LCR, Ieder(in) en Mind wijzen het kabinet op alle ongewenste effecten bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Participatiewet begin september.

VN-verdrag

Het voorstel staat haaks op het VN-verdrag Handicap, artikel 28 waarin het recht op een behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming is vastgelegd. Door de aanpassing van de Participatiewet kunnen mensen met een beperking er in inkomen behoorlijk op achteruit gaan. Degene die een zorgbehoefte heeft zal mogelijk opgenomen moeten worden in een Wlz-instelling. Het beroep op zorg- en huurtoeslag kan stijgen. Bovendien wordt er een aanslag gepleegd op de zelfredzaamheid van personen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. 

Discriminatie?

Gemeenten kunnen een uitzondering maken als personen vervolgens naar een Wlz-instelling moeten. LCR, Ieder(in) en Mind vragen zich af of dat dan niet discriminatie is ten opzichte van andere ongehuwd samenwonenden die voor elkaar zorgen en wél als partner worden behandeld. Of kunnen zij dan ook een beroep doen op deze uitzondering?De drie organisaties zien graag dat de discriminatie wordt opgeheven door ook andere ongehuwd samenwonenden met zorgbehoefte uit te zonderen.

Skip to content