Subsidieregeling studie flexibeler maken en uitbreiden

Iedereen die zijn of haar baan verliest en niet snel aan de slag komt, raakt achterop als het gaat om kennis en vaardigheden in het eigen vakgebied. Maar ook mensen die werken lopen in een snel veranderende arbeidsmarkt gemakkelijk achterstand op. Om de kennis te onderhouden en uit te breiden is er de STAP subsidieregeling waaraan voorwaarden zijn verbonden. Die voorwaarden, zo vindt de LCR, moeten tegen het licht worden gehouden. In de internetconsultatie Subsidieregeling STAP-budget stelt de LCR onder meer dat ook 30-minners moeten worden toegelaten, een flexibel plafond noodzakelijk is en uitzonderingen mogelijk moeten zijn (hardheidsclausule).

Grotere vraag

De LCR ziet een veel grotere vraag naar studiesubsidie dan waarin nu is voorzien. Momenteel kunnen er 200.000 aanvragen worden gehonoreerd. Als mensen de weg naar scholing vinden én snel een baan kunnen krijgen, betekent dit immers winst. Horen dat het subsidieplafond is bereikt, is ronduit frustrerend. Ook extra scholingskosten die boven het STAP-budget uitgaan, zouden op de instantie die verantwoordelijk is voor re-integratie verhaald moeten kunnen worden. Goede begeleiding én advies vindt de LCR noodzaak.

Jongvolwassenen

Als het gaat om jongvolwassenen dan verwijst het kabinet naar studiefinanciering en andere voorzieningen. Die sluiten niet goed aan op praktijkgerichte opleidingen. Daar komt bij dat als het kabinet ‘een leven lang leren’ voorstaat, er ook voorzien moet worden in de scholing van deze groep werkzoekenden.

Skip to content