Vergaderschema Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 2019

De reguliere vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard zijn openbaar.

De mogelijke extra vergaderingen gaan alleen door bij voldoende onderwerpen.

De vergaderingen worden gehouden in de Burgerzaal van het Stadhuis van Nissewaard, Raadhuislaan 106 in Spijkenisse.

Voor een aanmelding om de vergadering bij te wonen of informatie over de vergadering kunt u bellen met de ambtelijke secretaris Bas Treuren telf: 140181

4 september 2019 reguliere vergadering

18 september 2019 mogelijke extra vergadering

2 oktober 2019 reguliere vergadering

16 oktober 2019 mogelijke extra vergadering

5 november 2019 reguliere vergadering

19 november 2019 mogelijke extra vergadering

4 december 2019 reguliere vergadering

18 december 2019 mogelijke extra vergadering