Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies voor de mogelijkheid om de website te laten voorlezen (ReadSpeaker). Dit zijn noodzakelijke cookies om de website zo mogelijk te laten functioneren.

Sluiten
Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard

Wij komen op voor de belangen van de inwoners in de gemeente Nissewaard. Dit doen we met gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de zorg en steun aan haar inwoners met betrekking tot alle zaken binnen het Sociale Domein. 

De Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard (kortweg ASD Nissewaard) bestaat in de huidige vorm sinds 2019 en bestaat uit maatschappelijk betrokken inwoners. Wij zijn onafhankelijk en komen op voor de belangen van iedereen binnen de gemeente Nissewaard. Dit doen we met gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de zorg en steun aan haar inwoners m.b.t. alle zaken  binnen het Sociaal Domein. Onder 'Sociaal Domein’ vallen alle inspanningen die de gemeente Nissewaard moet doen rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Uitgaand van de volgende wetten:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Deze wet heeft als belangrijkste doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven.
 • Participatiewet 
  Deze wet heeft tot doel om mensen mee te laten doen. Daarnaast indien mogelijk te begeleiden naar betaald werk.
 • Jeugdwet
  De Jeugdwet is bedoeld voor jeugdigen (kinderen en jongeren) en hun ouders die steun nodig hebben bij het opgroeien of bij de opvoeding. Deze wet regelt de zorg rond preventie, hulp en zorg aan kinderen en jongeren en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
  Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de financiële problemen, maar ook naar problemen rond wonen, gezondheid, verslaving en de thuissituatie.

Inclusieve samenleving

De ASD Nissewaard kijkt ook naar de toegankelijkheid van alle zorg en hulp aan de inwoners van Nissewaard: naar een zogeheten inclusieve samenleving waarin alle mensen kunnen meedoen. Hiervoor moeten de inwoners geen drempels of hindernissen tegenkomen. Inclusie gaat daarmee over het wegnemen van hindernissen en het verbeteren van kansen om mee te doen zoals je bent.

Kernwaarden

De ASD Nissewaard wil betrokken en doelgericht samenwerken aan toegankelijkheid in zorg en welzijn.

Doelgericht meedenken over sociaal beleid

De leden van de ASD Nissewaard staan midden in de samenleving. Door hun betrokkenheid en via hun contacten binnen de samenleving, weten zij wat er leeft bij de inwoners en wat zij nodig hebben. Zo kan er goed meegedacht worden over het sociaal beleid van de gemeente Nissewaard en het college van B&W daarin adviseren.

Deel uw signalen en ervaringen

Heeft u vragen en/of opmerkingen die u zou willen delen met ons zoals bijvoorbeeld:
Waar loopt u tegen aan bij het aanvragen van een uitkering? Hoe is het gesteld met het leerlingenvervoer van uw kind met een verstandelijke beperking? Heeft u met uw rolstoel voldoende toegang tot het winkelcentrum?
Deel uw signalen en ervaringen met ons via ons contactformulier, zo kunnen deze meldingen een bijdragen leveren in ons gevraagd of ongevraagd advies.

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard © 2024

Webdesign CreatieCentrale © 2024