Welkom bij de ASD Nissewaard

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe adviesraad die voor de belangen van de burgers van Nissewaard opkomt op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugd. De nieuwe raad behartigt ook de belangen van de burgers van Brielle en Nissewaard op het gebied van de Participatiewet. Dit komt omdat de Gemeente Brielle de Participatiewet sinds 2015 laat uitvoeren door de Gemeente Nissewaard.

De nieuwe adviesraad is een samensmelting van de Wmo adviesraad Nissewaard en de Cliëntenraad SoZaWe Brielle en Nissewaard. De Gemeente Nissewaard heeft tot deze samensmelting besloten omdat de verschillende beleidsterreinen van de Wmo en Participatiewet elkaar steeds meer overlappen.

De nieuwe adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente Nissewaard op het gebied van de Wmo, jeugd, ouderenzorg en schuldhulpverlening. Op het terrein van de Participatiewet wordt deze advisering gedaan aan de Gemeenten Brielle en Nissewaard.

De nieuwe adviesraad heet ASD Nissewaard, wat staat voor Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard. De nieuwe adviesraad heeft binnenkort een website waarop u informatie kunt vinden over het werk van de adviesraad. Op deze website komt binnenkort informatie hoe u met de adviesraad in contact kunt komen als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft op het gebied van de Wmo, jeugd en ouderenzorg of de Participatiewet.

De nieuwe adviesraad heeft deze website waarop u binnenkort meer informatie kunt vinden over het werk van de adviesraad. Op deze website komt binnenkort informatie hoe u met de adviesraad in contact kunt komen als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft op het gebied van de Wmo, jeugd en ouderenzorg of de Participatiewet.


Nieuwsbrief

Tot het einde van 2018 bracht de Cliëntenraad SoZaWe Brielle en Nissewaard een nieuwsbrief uit voor mensen met een Participatiewet uitkering. Deze nieuwsbrief werd altijd meegestuurd met de uitkeringsspecificaties, maar daar komt nu een einde aan omdat de Gemeente Nissewaard per 1 april stopt met het verstrekken van papieren uitkeringsspecificaties, en is overgeschakeld naar digitale verstrekking van de uitkeringsspecificaties.

Mensen die geen computer bezitten of niet digitaal vaardig zijn kunnen terecht op plein Werk en Inkomen in Nissewaard. Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren dan kunt u hulp krijgen bij Stimos.

Op deze nieuwe website kunt u ook het vergaderschema vinden van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard.

Telefoondienst

De Cliëntenraad SoZaWe Brielle en Nissewaard was altijd telefonisch bereikbaar op maandagochtend, maar ook de telefoondienst is sinds 1 januari 2019 niet meer actief. De telefoondienst zal worden vervangen door contact informatie op deze website.