Welkom bij de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe adviesraad die voor de belangen van de burgers van Nissewaard opkomt op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugd. De nieuwe raad behartigt ook de belangen van de burgers van Brielle en Nissewaard op het gebied van de Participatiewet. Dit komt omdat de Gemeente Brielle de Participatiewet sinds 2015 laat uitvoeren door de Gemeente Nissewaard.

De adviesraad is een samensmelting van de Wmo adviesraad Nissewaard en de Cli├źntenraad SoZaWe Brielle en Nissewaard. De Gemeente Nissewaard heeft tot deze samensmelting besloten omdat de verschillende beleidsterreinen van de Wmo en Participatiewet elkaar steeds meer overlappen.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente Nissewaard op het gebied van de Wmo, jeugd, ouderenzorg en schuldhulpverlening. Op het terrein van de Participatiewet wordt deze advisering gedaan aan de Gemeenten Brielle en Nissewaard.

De adviesraad heet ASD Nissewaard, wat staat voor Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard. De nieuwe adviesraad heeft sinds kort een website waarop u informatie kunt vinden over het werk van de adviesraad. Op deze website vindt u informatie hoe u met de adviesraad in contact kunt komen als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft op het gebied van de Wmo, jeugd en ouderenzorg of de Participatiewet.

Op deze website kunt u ook het vergaderschema vinden van de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard.


De taken, de bevoegdheden, het functioneren en de wijze van samenstellen van de Adviesraad zijn vastgelegd in de volgende documenten:

Jaarverslagen

Overige

Ga naar de inhoud