Adviesraad - doelstelling
Groepsfoto 2

Doelstelling

De ASD Nissewaard wil een stem zijn voor de inwoners van Nissewaard op het gebied van zorg en welzijn. Wij adviseren de gemeente over de behoeften en wensen van inwoners.  De gemeente is wettelijk verplicht om een adviesraad te hebben.
 
Als adviesraad hebben wij contact met inwoners en organisaties binnen het sociaal domein. Zo weten wij wat inwoners denken en voelen en hoe beleid voor hen uitpakt. Hierdoor kunnen wij  ‘losse’ onderwerpen aan elkaar verbinden en vertalen naar de gemeente. Wij adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd over het Sociaal Domein.
Onze informatie komt vanuit inwoners met een hulpvraag, maar ook vanuit inwoners die een rol vervullen binnen het sociaal domein: vrijwilligers, mantelzorgers, buren of initiatiefnemers van een burgerinitiatief.

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard © 2024

Webdesign CreatieCentrale © 2024