Adviesraad - werkwijze

Signalen opvangen vanuit de samenleving

Wij adviseren het college van B&W van de gemeente Nissewaard over hun (voorgenomen) beleid en de uitvoering daarvan. Ook bespreken wij dit achteraf. Ons advies komt voort uit de signalen die we krijgen vanuit de samenleving, die krijgen we onder andere door:

  • Onze actieve contacten met inwoners die ervaringen hebben met gemeentelijke voorzieningen;
  • Een groot netwerk van onze leden binnen de gemeente;
  • Onze regelmatige contacten met officiële en niet officiële organisaties, platforms en belangenbehartigers;
  • Informatie bij inwoners die veel van een bepaald onderwerp weten en die ingeschakeld kunnen worden als het nodig is.

Dit vormt een schil van experts rondom de ASD Nissewaard.

Vergaderingen en overleg

De ASD Nissewaard vergadert twee keer per maand. Onze vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders is aangegeven. Mocht u geinteresseerd zijn, verzoeken wij dit vooraf bij ons aan te melden.
Als de gemeente nieuw beleid ontwikkelt, krijgen wij een verzoek tot een advies. Hierbij nemen wij ontvangen signalen mee. Wij zetten zelf ook onderwerpen op de agenda van de gemeente en geven zo een ongevraagd advies.

Daarnaast nodigen wij regelmatig beleidsmedewerkers en/of wethouders uit voor onze vergaderingen. Ook komen beleidsmedewerkers ons steeds vaker op eigen inititatief  uitleg geven over voorgenomen beleid en om ons te raadplegen. Een goede samenwerking waardoor wij vaak aan de voorkant van een beleidsproces al signalen en informatie kunnen delen met de gemeente.

Regelmatig overlegt ASD Nissewaard met de verantwoordelijke wethouders, dit tot wederzijdse tevredenheid.

Het college van B&W reageert schriftelijk op onze adviezen en betrekt ze altijd bij het beleid. De adviezen en de reacties van het college worden ook altijd aan de gemeenteraad gestuurd, zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.

Werkgroepen

Voor bijzondere onderwerpen hebben we werkgroepen. Hier kunnen de leden hun kwaliteiten en betrokkenheid met deze onderwerpen nog beter inzetten. Zo verdelen we het werk onder de leden en dit zorgt voor nog meer enthousiasme en plezier bij de leden. We hebben op dit moment de volgende werkgroepen:

Werkgroep Inclusie Beleid 

In de Werkgroep Inclusie Beleid (WIB) bekijken we nieuwe projecten in Nissewaard op toegankelijkheid. Ook in de openbare ruimte kijken we hiernaar, we onderzoeken problemen en dragen oplossingen aan.
Meer lezen

Werkgroep Communicatie

In deze werkgroep houden we ons bezig met communicatie in het algemeen, waaronder het beheer van de website en onze social media kanalen.

RABWO

Leden van de ASD Nissewaard maken deel uit van de RABWO. 
RABWO staat voor Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 
Wilt u meer weten over deze regionale Adviesraad verwijzen wij u naar hun website.

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard © 2024

Webdesign CreatieCentrale © 2024