Adviesraad - missie en visie

Missie

De ASD Nissewaard heeft een – gevraagde én ongevraagde – adviserende rol namens de inwoners aan het college van B&W van de gemeente Nissewaard over beleidsonderwerpen in het sociaal domein. Wij willen bijdragen aan het versterken van een leefbare, inclusieve samenleving. Het welbevinden van ‘de’ inwoners staat centraal. Onze bijdragen staan los van politiek, religie en cultuur.

Visie

De ASD Nissewaard richt zich op lokale beleidsonderwerpen. Hierbij kijken wij naar lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. In onze rol hebben wij veel gesprekspartners en vervullen verschillende rollen: aanjager, initiator, vertaler, brievenbus en klankbord voor de ideeën die leven bij inwoners en organisaties. Betrokken inwoners kunnen hun expertise en ervaring delen zodat onze adviezen aan het college van B&W breed gedragen worden. In onze visie zijn alle inwoners van Nissewaard onze partner.

De ASD Nissewaard wil door het college van B&W tijdig en actief geïnformeerd en betrokken worden, door vroegtijdig betrokken te worden bij het mee denken over speerpunten van beleid binnen het sociaal domein.

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard © 2024

Webdesign CreatieCentrale © 2024