Privacybeleid

De Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard, gevestigd aan de Raadhuislaan 106 in Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.asd-nissewaard.nl
info@asd-nissewaard.nl
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

Bij vragen over de privacy kan er contact worden opgenomen met de secretaris, te bereiken via secretaris@asd-nissewaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze leden:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto voor de website

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als een vraag  gesteld heeft aan de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard:

 • Naam
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling (alleen bij de leden)
 • Het behandelen en beantwoorden van de aan de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard gestelde vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming: de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard werkt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen via computerprogramma's of -systemen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Doel/reden bewaren

Persoonsgegevens

Wanneer het lidmaatschap is beëindigd.

Overleg
Telefonisch contact
Uitbetaling

E-mailadres

Wanneer het lidmaatschap is beëindigd.
Wanneer de vragen beantwoord zijn.

Correspondentie met de leden en voor de
beantwoording van de gestelde vragen. 

Bankrekeningnummer

Na de laatste uitbetaling wanneer het
lidmaatschap is beëindigd

UitbetalingDelen van persoonsgegevens met derden: de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@asd-nissewaard.nl.
De Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@asd-nissewaard.nl

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard © 2024

Webdesign CreatieCentrale © 2024