Adviesraad - leden

Kees Willemse

Foto van Kees Willemse

Voorstellen

Mijn naam is Kees Willemse, ik ben geboren in 1966 in Spijkenisse. Na mijn jeugd ben ik hier ook blijven wonen. Samen met mijn vrouw heb ik twee volwassen kinderen. Ik werk bij de Hogeschool Rotterdam bij het instituut voor Gezondheidszorg. Door mijn werk weet ik veel over de gezondheidszorg, ziekenhuizen, psychiatrie en thuiszorg. Verder ben ik mantelzorger van een jongere met een beperking die afhankelijk is van de Participatiewet en zorg ontvangt.

Motivatie

Ik wil dat Nissewaard een gemeente is waar iedereen zich geaccepteerd en ondersteund voelt. Hierbij maakt het niet uit wat je wel of niet kan. Ik vind het belangrijk dat je zelf (met of zonder ondersteuning) keuzes kan maken. Keuzes die voor jou van belang zijn voor de kwaliteit van jouw leven. Het zelf kunnen beslissen in jouw leven, ondanks mogelijke afhankelijkheid van de gemeente. Wetten en regeltjes kunnen de keuzemogelijkheden beperken door de manier waarop ze gebruikt worden. Wetten en regeltjes kunnen ook helpen om meer mogelijkheden te bieden wanneer er gekeken wordt naar wat de inwoner nodig heeft.

Bijdrage

Ik wil mijn ervaring inzetten in het belang van de inwoners van Nissewaard. Inwoners die om welke reden dan ook afhankelijk zijn van de gemeente. Ik wil graag opkomen voor de inwoners die dat minder goed kunnen voor zichzelf. Daarom wil ik heel kritisch de plannen van de gemeente bekijken. Omdat het belangrijk is te kijken naar de (mogelijke) gevolgen van plannen die de gemeente maakt. Mijn interesse ligt vooral bij jongeren en jeugdzorg, inwoners die afhankelijk zijn van de Participatiewet en inwoners die psychiatrische zorg nodig hebben.

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard © 2024

Webdesign CreatieCentrale © 2024