Adviesraad - leden

Nico Jaspers

Foto van Nico Jaspers

Wie ben ik?

Ik ben geboren in 1953, woon in Spijkenisse, ben gehuwd en vader van twee zoons. Inmiddels ben ik gepensioneerd na 48 jaar werkzaam geweest te zijn in het sociaal domein bij de gemeente Rotterdam.


Mijn betrokkenheid bij de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen zijn ontstaan op het moment dat mijn meervoudig gehandicapte zoon daarvan afhankelijk werd, alweer ruim 30 jaar geleden.
 
Ik ben daarna bestuurder en toezichthouder geweest bij meerdere organisaties in de zorg, in het onderwijs en bij aanbieders van (sport)activiteiten voor (verstandelijk) beperkten. Ook ben ik lid of lid geweest van verschillende raden binnen de zorg en het onderwijs die opkomen voor de belangen en het welzijn van cliënten, patiënten en leerlingen.

Waarom ben ik lid van ASD Nissewaard?

Ik ben geïnteresseerd in de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ik vind dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving, ook als iemand een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft. Ik wil mij inzetten voor de belangen van de inwoners van de gemeente waarin ik woon.

Ik vind het een uitdaging om mee te denken over de hoofdlijnen van de dienstverlening door de gemeente voor wat betreft de zorg, ondersteuning en begeleiding van inwoners die dit nodig hebben. Maar ik wil ook meedenken over de wijze waarop dit wordt uitgevoerd en hoe de inwoners dit ervaren.

Welke onderwerpen hebben mijn bijzondere interesse?

Ik heb een hele brede belangstelling voor alle onderwerpen binnen het sociale domein. Met name voor alles waarmee mensen te maken krijgen die verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn. Ook het bestrijden van armoede vind ik belangrijk.
Tenslotte ben ik geïnteresseerd in hoe de zorg, ondersteuning en begeleiding van inwoners door de gemeente is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Omdat ik mij graag wil bemoeien met hoe ASD Nissewaard werkt en met de adviezen die worden gegeven, ben ik secretaris van de ASD Nissewaard geworden.

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard © 2024

Webdesign CreatieCentrale © 2024