Adviesraad - leden

Vijay Nanhoe

Foto van Vijay Nanhoe

Wie ben ik?

Mijn naam is Vijay Nanhoe en ik ben een gepassioneerde inwoner van Nissewaard. Naast mijn betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken, ben ik ook actief als ondernemer. Als sportschoolhouder van de Kyokushin Fight Academy zet ik mij in voor de gezondheid en het welzijn van onze gemeenschap. Daarnaast ben ik werkzaam als ondersteunend docent wiskunde bij de Ring van Putten, waar ik mijn kennis en ervaring inzet om jongeren te ondersteunen in hun educatieve ontwikkeling. Daarnaast studeer ik Biofarmaceutische Wetenschappen aan de Leiden Universiteit, waar ik mij verdiep in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen om bij te dragen aan de gezondheidszorg van de toekomst.

Mijn motivatie om lid te zijn van ASD Nissewaard?

Als betrokken inwoner van Nissewaard wil ik een actieve rol spelen in het beleid van onze gemeente. Door lid te zijn van ASD Nissewaard kan ik mijn kennis en ervaring inzetten om advies te geven aan het gemeentebestuur en bij te dragen aan een inclusieve en participatieve samenleving. Ik geloof sterk in het belang van maatschappelijke participatie en inspraak van inwoners en ik wil mij inzetten om de belangen van de diverse bevolkingsgroepen van Nissewaard te behartigen.

Mijn interessegebieden binnen ASD Nissewaard

Binnen ASD Nissewaard heb ik een brede interesse in diverse beleidsterreinen. Gezien mijn achtergrond als sportschoolhouder en docent wiskunde, ben ik met name geïnteresseerd in beleid op het gebied van sport, gezondheid, onderwijs en jeugd. Daarnaast speelt ook mijn studie Biofarmaceutische Wetenschappen een rol in mijn interesse voor beleid op het gebied van gezondheidszorg en medicijnontwikkeling. Ik wil mij inzetten om beleid te bevorderen dat bijdraagt aan een gezonde en inclusieve samenleving, waarin de behoeften van diverse groepen inwoners worden meegenomen.

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard © 2024

Webdesign CreatieCentrale © 2024